Tiếng Nhật Trực Tuyến N3 (10 bài)

215.0001.000.000

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN N3 BAO GỒM:

  • 10,5 giờ video theo yêu cầu
  • Truy cập trên thiết bị di động và TV
  • Giấy chứng nhận hoàn thành
  • Các bài học tiếng Nhật phân theo cấp độ từ N5 – N1
  •  Có các bài kiểm tra nhỏ theo từng phần trong mỗi bài
  •  Sách tham khảo bằng file PDF
  •  Hệ thống bài giảng được biên soạn vô cùng chi tiết và dễ hiểu, phù hợp với mọi đối tượng tham gia
  • Các bài thi thử kèm theo từng mức độ
  •  Nâng cao năng lực nge hiểu tiếng Nhật một cách tự nhiên do giáo viên người Nhật giảng dạy (có phụ đề tiếng Việt kèm theo từng video)
Mã: N3 Danh mục: